Media member

વિદેશી દારૂ ના બૂટલેગર દ્વારા ખાનગી ચેનલ ના રિપોર્ટર ને ચપ્પુ વડે મારી નાખીશ તેવી ઘમકી આપી

જંબુસર વિદેશી દારૂ ના બૂટલેગર દ્વારા ખાનગી ચેનલ ના રિપોર્ટર ને ચપ્પુ વડે મારી નાખીશ…

પત્રકાર એકતા સંગઠનના ભરૂચ જિલ્લાનો આમોદ, જંબુસર તેમજ વાગરા તાલુકાનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો..

પત્રકાર એકતા સંગઠન ભરૂચ જિલ્લાનાં વાગરા, આમોદ તથા જંબુસર તાલુકાનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં…

પત્રકાર એકતા સંગઠન–ગુજરાતની ભરૂચ તાલુકાનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ યોજાયો..

ભરૂચ આજરોજ ભરૂચ માહિતી કચેરી ખાતે પત્રકાર એકતા સંગઠન ભરૂચ તાલુકાનો સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમનું આયોજન…

પત્રકાર એકતા સંગઠન–ગુજરાત ભરૂચ જિલ્લાનું સ્નેહ મિલન સંમેલન કાર્યક્રમ માહિતી વિભાગ કચેરી ખાતે યોજાયો હતો….

ભરૂચના માહિતી વિભાગ કચેરીના પટાંગણમાં પત્રકાર એકતા સંગઠનનું સ્નેહ મિલન સંમેલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં…