પીએમ મોદીના હસ્તે રેવા સોલર પાવર પ્રોજેક્ટનો ઉદ્ઘાટન: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે એશિયાના સૌથી મોટા સૌર ઉર્જા પ્રોજેક્ટ મધ્યપ્રદેશના રેવા સોલર પાવર પ્રોજેક્ટને રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યો છે. નવું 750 મેગાવોટ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ પ્રોજેક્ટ મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના રેવા ખાતે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, […]

error: Content is protected !!